Wojskowe Koło Łowieckie

Batalion

nr 510 w Grójcu

Newsletter

Dopisz się do naszej bazy mailingowej aby być na bieżąco z informacjami z naszego koła.


Odsłon 41670

Aktualności

 

  KONTO WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 510 " BATALION " W GRÓJCU

            BS GRÓJEC  NR 46 9128 0002 2001 0012 0883 0001                      

                                                                                   

         Zarząd WKŁ nr 510 Batalion w Grójcu informuje Kolegów, że w dniu 17.07.2021 r ( sobota) o godzinie 15.00 do 18.00 na strzelnicy myśliwskiej ZO PZŁ w  Piastowie odbedzie się obowiązkowy trening strzelecki i przystrzelanie broni kulowej. Na strzelnicy nadal obowiązują obostrzenia epidemiczne.                

                                      Numery telefonów do członków Zarządu Koła w zakładce :

                                                                     "Władze Koła"                                                                                                                                                       

SKŁADKA NA PZŁ NA ROK 2021

 Zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 317/2020 z dnia 22 września 2020 r. składka członkowska w PZŁ wraz z ubezpieczeniem ustalona została w wysokości :

- Normalna - 403 zł;

- Ulgowa - 223 zł dla uczącej się młodzieży do 25 roku życia oraz członków Zrzeszenia, którzy do dnia 31 grudnia 2020 roku ukończyli 70 rok życia.

Zgodnie  z par. 124 ust. 3 obowiązującego statutu PZŁ członkom Zrzeszenia, którzy do dnia 31.12.2020 ukończyli 80 rok życia przysługuje składka ulgowa 133 zł. Terminy wpłacania składek do Skarbnika Koła do 15 grudnia 2020 osobiście lub na konto Koła  w BS Grójec nr 46 9128 0002 2001 0012 0883 0001                                                  

Z OKAZJI ŚWIĘTA NASZEGO PATRONA, ŚW. HUBERTA ŻYCZĘ KOLEŻANKOM I KOLEGOM ZDROWIA, WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI WZAJEMNEJ SYMPATII I SZACUNKU ORAZ SUKCESÓW W DZAIAŁALNOŚCI NA NIWIE ŁOWIECKIEJ.    

        Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 510 " BATALION " w Grójcu, uchwałą z dnia 8 września 2020 r. postanowił zwołać w dniu 30 września 2020 r o godzinie 18.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Koła w celu zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok gospodarczy 2019/2020.

      Miejsce zgromadzenia Osada Łowiecka. W czasie zgromadzenia obowiązuje reżim sanitarny( maseczka, dystans i dezynfekcja rąk)

      Szczegółowy  porządek zgromadzenia otrzymają koledzy w formie papierowej.


Inforujemy, że w dniu 29 sierpnia br. o godzinie 15.00 - 18.00  ( sobota ) odbędzie się obowiązkowy trening strzelecki dla członków WKŁ  BATALION. Jednocześnie przypominamy , że w dalszym ciągu na terenie strzelnicy obowiązują obostrzenia związane z COWID-19.

        Uchwałą z dnia 04.03.br. Zarząd Koła przyjął na członków macierzystych Koła n/w Kolegów :

  1.  Damiana Barańskiego;
  2. Jakuba Jerzego Karaśkiewicza;
  3. Sławomira Witana.

       Na rezydenta Jerzego Walczaka 

   Podczas obchodów  RADOMSKIEGO HUBERTUSA koledzy z naszego koła zostali odznaczeni:

1. ZŁOTYM MEDALEM ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ :

   Kol. Andrzej SOŁTYSIAK

2. SREBRNYM MEDALEM ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ:

   Kol. Zbigniew JAMRÓZ

3. BRĄZOWYM MEDALEM ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ:

  Kol. Stanisław MICHALIK

  Kol. Robert STEFAN

ODZNAKĄ ZA ZASŁUGI dla ŁOWIECTWA RADOMSKIEGO:

 Kol. Janusz MARKIEWICZ

          Odznaczonym Kolegom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy dla  Polskiego  Łowiectwa . DARZ BÓR 

  

                                       GRÓJECKI " BATALION " MA 45 LAT   

   14 września obchodziliśy 45 rocznicę powstania naszego Koła. Uroczystość rozpoczęło wystąpienie  Prezesa Koła kol. Mieczysława Sośniaka. Prezes w swoim wystąpieniu zapoznał kolegów z hitorią koła, uczcił pamięć kolegów którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. Z okazji jubileuszu każdy z kolegów otrzymał okolicznościowy znaczek. Po części oficjalnej zasiedliśmy do tradycyjnej biesiady. Wspomnieniom chwil spędzonych w kniei i polu niebyło końca.

                                                  

 

                                                                  

      

                                  

      

   
    

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

  zdjęcia: Zbigniew Adamski

   25 maja spotkaliśmy się na  szkoleniu strzeleckim na strzelnicy Zarządu OKręgowego w Radomiu. W szkoleniu brali udział członkowie naszego Koła. Krótka relacja fotograficzna.

   

   

  

  

 zdjęcia Zbigniew Adamski

                Jak co roku spotkaliśmy się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym naszego Koła. Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie ze swojej  działalność w roku gospodarczym 2018/2019 oraz przedstawił kierunki  działąnia w roku 2019/2020. Walne Zebranie udzieliło absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Koła. Zebranie jednogłósnie przyjęło kierunki działania na rok gospodarczy 2019/2020. Poniżej migawki z zebrania.

           

           

          

          

          

        

      zdjęcia Zbigniew  Adamski

                ZARZĄD KOŁA INFORMUJE , ŻE W DNIU 11.05.2019 ROKU O GODZINIE 10.00 ZWOŁUJE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA. MIEJSCE ZEBRANIA STANICA ŁOWIECKA.   MATERIAŁY  W FORMIE PAPIEROWEJ OTRZYMAJA KOLEDZY POCZTĄ.                                                                     

           Zarząd WKŁ nr 510 Batalion w Grójcu informuje Koleżanki i Kolegów, że w dniu 25 maja 2019 roku o gozinie 09.00 organizowane jest szkolenie strzeleckie  na strzelnicy ZO Radom w m. Piastów. Obecność członków koła obowiązkowa.                                              

                  HUBERTUS W GRÓJECKIM  BATALIONIE

          

                                       

                         

   

           

                                            

                                                                                         

                                                                            

                                                                               

                                                      

                                 

 

                                                                

     zdjęcia Zbigniew Adamski

INFORMUJĘ KOLEGÓW, ŻE  SKŁADKA DO PZŁ NA ROK 2019 WYNOSI ODPOWIEDNIO:

       SKŁADKA NORMALNA:  363 PLN;

       SKŁADKA ULGOWA: 203 PLN- składka ulgowa przysługuje młodzieży do 25 roku życia oraz członkom którzy  ukończyli 70 rok zycia przed  31.12.2018 r.

       SKŁADAKA PŁATNA NA KONTO KOŁA  w BS GRÓEC 46 9128 0002 2001 0012 0883 0001 LUB OSOBIŚCIE U SKARBNIKA.

                                            MIGAWKI Z WALNEGO ZEBRANIA W WKŁ NR 510 " BATALION " W GRÓCU

                                                                                                                  

                                 

             KOLEGA ZBIGNIEW  GOLUCH HONOROWYM CZŁONKIEM  WOJSKOWEGO KOŁĄ ŁOWIECKIEGO NR 510 " BATALION"

                                                                           

                                       

                                                     

      zdjęcia Zbigniew Adamski                                       

     Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 510 BATALION w Grójcu swoją uchwałą z dnia 07 marca 2018 roku postanowił zwołać w dniu 12 maja 2018 r . o godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła. MIejsce Zgromadzenia - osada łowiecka w m. Waliska. Proponowany porządek Zgromadzenia otrzymają koledzy  w formie papierowej.                        

    Migawki z treningu strzeleckiego w dniu 21 kwietnia 2018 roku. Bezkonkurencyjny był kol. Robert Stefan zdj. nr.2. Mile i pożytecznie spędzony czas w gronie kolegów.

       

    

   

   

     

 zdjęcia Zbigniew Adamski

      Zarząd Koła informuje Kolegów, że w dniu 21.04.br o godzinie 14.00 na strzlnicy myśliwskiej w Piastowie odbędzie się obowiązkowe szkolenie strzeleckie i przystrzliwanie broni myśłiwskiej. Obecność Kolegów obowiazkowa.                        

      ZARZĄD  WKŁ NR 510 BATALION W GRÓJCU INFORMUJE KOLEGÓW, ŻE W CELU ZMINIMALIZOWANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA ASF ORGANIZUJE POSZUKIWANIE PADŁYCH DZIKÓW. W DNIU 03 LUTY BR. NA OBWODZIE 491, ZBIÓRKA O GODZ. 08.00 - KLUB GARNIZONOWY, A  W DNIU 04 LUTY BR. NA OBWODZIE 548 ZBIÓRKA O GODZINIE 08.00 - OSTOJA  ŁOWIECKA . OBECNOŚĆ KOLEGÓW OBOWIĄZKOWA                         

 16 grudnia 2017 roku w WKŁ Batalion odbyło się tradycyjne polowanie wigilijne. W polowaniu wzięło udział 15 myśliwych. Na pokocie znalazło się 6 zajęcy i 1 bażant. Po polowaniu Prezes Kołą złozył kolegom życzenia świąteczne i noworoczne oraz przełamał się opłatkiem. Opłatkiem także podzielił się z rodzinami obecnymi w stanicy myśliwskiej  Sekretarz i Skarbnik Koła.

          

        

         

   dodał Zbigniew Adamski

 Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 510 "BATALION" informuje, że wszelkich rozliczeń finanasowych należy dokonować na konto koła  rachunek w: BS Grójec nr 46 9128 0002 2001 0012 0883 0001  lub osobiście u skarbnika .                                                                             

                                                        Spotkanie Hubertowskie w Batalionie

  W sobotę  4 listopada spotkaliśmy się w łowisku na tradycyjnym  polowaniu Hubertowskim i tak jak od lat traktowaliśmy je jako spotkanie towarzyskie. Uczestniczyli w nim myśliwi, nasze rodziny i zaproszeni goście. Aby tradycji stało się zadość zorganizowane były trzy mioty. Polowanie zakończyła wspólna zbiórka na której śłubowanie złożyli dwaj koledzy. Zdjęcia zakładce: Galeria >więcej.

                  

                

                                 

                  

                                 

      zdjęcia Zbigniew Adamski

                                              Trofeum Kol. Jakuba OLAKA z obwodu 491. GRATULACJE !!!

                                                

                                    zdjęcie Zbigniew Adamski

    Łowczy Koła informuje, że w dniu 13 listopada 2017 roku w siedzibie ZO PZŁ w Radomiu odbędzie się wycena trofeum odstrzelonych rogaczy. W związku z tym Koledzy, którzy odstrzelili sarnę rogacza w sezonie 2017/2018 proszeni są o dostarczenie parostków do Łowczego Koła w nieprzekraczalnym terminie do 11 listopada br. lub na polowanie Hubertowskie w dniu 04.11.br.            

                                                                                  Pierwsze dwa bażanty          

                            

                  

            zdjęcie Marcin Oczyński

                                                                    Nowa ambona na tzw. KWATERACH 09.09.2017 r              

                                                                                                              
                                                                                         

                                                                                                   Kaczki 2017                             

                                                           

     

         

                     

          

       

    zdjęcie Zbigniew Adamski

 W dniu 20 maja br. w naszym kole odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok gospodarczy 2016/2017. Zebranie otworzył Prezes Koła kol. MIeczysław Sośniak minutą ciszy koledzy uczcili pamięć kolegów  Adama Więcławka i Marka Witkowskiego, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. Następnie Zarząd Koła przestawił sprawozdanie ze swojej działalności. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Tomasz Pietrucha  zapoznał zebranych z protokółem Komisji. Na wniosek Komisji Rewizyjnej poszczególni członkowie Zarzadu Koła otrzymali absolutorium za działalność w minionym roku gospodarczym. W dyskusji przewijały sie tematy ochrony łowisk, bardziej intensywnego prowadzenia gospodarki łowieckiej, minimalizowania szkód łowieckich, zwiększenie nacisku na szkolenie strzeleckie członków koła. Dokonaliśmy też wyboru Skarbnika Koła, z funkcji tej zrezygnowała czsowo pełniąca te obowiązki kol. Aleksandra Jaskiorowska. Zebranie wybrało na tą funkcję kol. Roberta Stefana.

 

                                                                                        Stary i nowy Skarbnik

                                                          

                                       Aleksandra Jasiorowska                                                                  Robert Stefan         

    Relacja fotograficzna z zebrania : Kliknij w zakładkę GALERIA - więcej.

      ZARZĄD WKŁ nr 510 BATALION  INFORMUJE KOLEGÓW, ŻE W DNIU 20 MAJA 2017 ROKU O GODZINIE 10.00 ODBĘDZIE SIĘ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKOW KOŁA, ZE WZGLĘU NA  WYBORY SKARBNIKA KOŁA I WAŻNOŚĆ OMAWIANYCH SPRAW PROSIMY O OBOWIĄZMKOWE PRZYBYCIE.  MIEJSCE ZEBRANIA STANICA MYŚLIWSKA. DOKUMENTY W FORMIE PAPIEROWEJ OTRZYMAJĄ KOLEDZY POCZTĄ.

              Relacja fotograficzna z odbytego szkolenia strzeleckiego na strzelnicy ZO Radom w dniu 09.04.2017 roku kliknij w zakładkę" Galeria " i rozwiń Więcej. . W szkoleniu wzięło udział prawie 100 procent członków koła.


                             

          zdjęcie Zbigniew Adamski

   Łowczy Koła informuje Kolegów, że w dniu 04.04.br odbyła sie wycena prawidłowości odstrzału jeleni byków. Odstrzelone przez kolegów byki zostały ocenione jako prawidłowe odstrzały. Najcięższym trofeum okazał się wieniec byka strzelonego przez Kolegę Sławomira Piatkowskiego - waga 6,35 kg, na drugiej pozycji jest wieniec byka strzelonego przez Kolegę Zbigniewa Jamroza - waga 5.35 kg a na trzecim miejscu wieniec kolegi Michała Markiewicza o wadze 4.45 kg.

 Zarząd WKŁ nr 510 BATALION w Grójcu informuje Kolegów, że w dniu 09.04.2017 roku o godz. 14.00 odbędzie się obowiązkowe szkolenie strzeleckie. MIejsce  szkolenia strzelnica myśliwska ZO Radom w Piastowie. Obecność kolegów obowiązkowa.Koledzy powinni posiadać komplet ważnych dokumentów. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  W sobotę 17 grudnia w naszym kole odbyło się tradycyjne polowanie Wigilijne. W tm dniu na zbiórkę stawiło sie 22 myśliwych. Polowanie prowadził kol. Jan Jasiorowski , mogliśmy polować na sarny, dziki, zajace i bażanty. Około gdziny trzynastej udaliśmy się na miejsce zbiórki do kolegi Dawida gdzie uczciliśmy upolowaną zwierzynę a kol. Prezes złóżył  życzenia świateczne łamiąc się  z kolegami opłatkiem. 

                        

 

                    


                              

                              

                                  

             zdjęcia Zbigniew Adamski

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 510 "BATALION" informuje, że wszelkich rozliczeń finanasowych należy dokonować na konto koła lub osobiście u kolegi Roberta Stefana Skarbnika Koła. Zobowiązania finansowe na rzecz Koła prosimy regulować na rachunek w:

 BS Grójec nr 46 9128 0002 2001 0012 0883 0001                                                                                

           Informacja dla Kolegów o wysokości składki rocznej na PZŁ na rok 2017 i tak :

  1. Skladka normalna została ustalona w wysokmości 357 zł ( 320 zl składka + 37 zł ubezpieczenie);

  2. Składka ulgowa 197 zł ( 160 zł + 37 zł ubezpieczenie).

Wpłat należy dokonać do końca listopada  br. na konto Koła z dopiskiem " składa PZŁ 2017" lub bezpośrednio u Skarbnika Koła                             

 Miło mi jest poinformować kolegów o sukcesie Koleżanki Aleksandry Jasiorowskiej jaki odniosała na III Mistrzostwach PZŁ DIAN  w Strzelaniach Myśliwskich w Toruniu w klasie mistrzowskiej zdobywając II MIEJSCE wynikiem 429 punktów. Gratulujemy.                                                         

                          

  Na polowaniu zbiorowym w dniu 06.12.br. Kol. Adam Więclawek upolował odyńca o wadze 125 kg. Jest to jak do tej pory rekord obwodu nr 491.

                                    

                                                    Pokot po polowaniu w dniu  25.10.2015 r.

Miło mi jest poinformować, że  kolega Janusz  Markiewicz Uchwałą Kapituły Odznaczeń Łowieckich z dnia 15 lipca 2015 roku został uhonorowany Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Serdeczne gratulacje i niech Ci Bór  Darzy.

  W dniu 9 maja br. w Batalionie odbyło się Walne Sprawozdawczo- Wyborcze Zgromadzenie Członków  Koła. Zgromadzenie rozpoczęło się dekoracją Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej Koleżąnki Aleksandry Jasiorowskiej i Kolegi Ryszarda Leweckiego. Z funkcji łowczego obwodu 491 zrezygnował kolega Dawid Łomża koledzy podziękowali Dawdowi za jego wieloletnią pracę gromkimi brawami.  Na jego miejsce zgromadzenie wybrało kolegę Jakuba Olaka. Zmiana nastąpiła też w składzie Komisjim Rewizyjnej. Pełny skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej w zakładce " Władze Koła". Odznaczonym i nowowybranym serdeczne gratulacje.

                                            

                  zdjęcia Zbigniew Adamski

     Zarząd Koła informuje Koleżanki i Kolegów, że na podstawie uchwały nr 3 z dnia 21 stycznia 2015 roku i  par. 55 Statutu PZŁ  postanowił  zwołać w dniu 09.05.2015 roku o godz. 10.00 Walne  Zwyczajne Zgromadzenie Członków Koła ( Sprawozdawczo-Wyborcze). Misjsce Zgromadzenia Domek Myśliwski. Szczegółowy porządek zgromadzenia otrzymają koledzy w formie papierowej.  

Informuję Koleżanki i Kolegów, że obowiazkowy tyrening strzelecki dla członków koła odbędzie się w dniu 31 maja 2015 roku w godzinach od 14.00 do 18.00.  Zbiórka myśliwych o godzinie 13.30 na strzelnicy myśliwskiej w Piastowie koło Radomia. Obecność członków koła obowiazkowa.                                                                                                                                                                                                                                                                  

21 grudnia br. jak co roku odbyło się tradycyjne polowanie wigiline, pokot mały ale nie o to chodziło. Przy ognisku zgromadziło się dwunastu kolegów. Był bigos, pierożki oraz barszczyk. Opowieściom nie było końca.

           

Na zdjęciu nasi pomocnicy Bastin i Baron,                                                     Pierwszy "kot" Marcina
polowała z nami też Fiona, Mira i Burbon

           

    W drodze na stanowiska                                                                         Życzenia od Prezesa
       zdjęcia Zbigniew Adamski

 Miło mi jest poinformować Kolegów, że Kapituła Odznaczeń Łowieckich w dniu 21.10.2014 roku nadała Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej Koleżance Aleksandrze Jasiorowskiej i Koledze Ryszardowi Lewckiemu. Serdeczne Gratulacje
                

   18 października br. na terenie obwodu łowieckiego nr 548 dzierżawionego przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 510 BATALION w Grójcu odbył się Regionalny Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców. Organizatorem konkursu był ZO PZŁ w Radomiu. Część logistyczną zabezpieczali członkowie naszego Koła a wśród nich kol. Aleksandra Jasiorowska, Jakub Olak , Zygmunt Dębniak oraz wielu innych kolegów. Na fotografii uczestnicy Konkursu,

                                                                                  

                            Pokot po polowaniu 15.11.br. na terenie obwodu nr 491.          

      11 października 2014 roku myśliwi z Wojskowego Koła Łowieckiego nr 510 "BATALION" w Grójcu ochodzili 40 rocznicę powstania koła w przepięknej scenerii obwodu położonego na terenie gminy Nowe Miasto. Honorowymi naszymi gośćmi byli koledzy z kół grójeckich wraz z pocztami sztandarowymi,nasi sąsiedzi z Koła Łowieckiego Trop w Białobrzegach, oraz koledzy ze Stowarzyszenia Przyrodniczo Łowieckiego " MODRZEWINA". Władze samorządowe reprezentowała Pani Burmistrz Nowego Miasta n. Pilicą Barbara Gąsiorowska, Polski Zwiazek Łowiecki  członek ORŁ PZŁ w Radomiu kol. Adam Pastuszka ,Przewodniczący ZO PZŁ w Radomiu kol. Wojciech Szymański, adminstrację Lasów Państwowych reprezętowali  Leśnicy Agnieszka Pacholik i Jerzy Górski. Uroczystość rozpoczęła mszą święta celebrowaną przez proboszcza parafii Klwów księdza Stanisława Pudzianowskiego na tle XVI wiecznego kościółka w Walisce. Po mszy świętej w towarzystwie Młodzieżowej Orkiestry  OSP z Nowego Miasta udaliśmy się do naszej osady. Tutaj w drugiej części uroczystości odbyła się dekoracja sztandaru WKŁ nr 510 "BATALION" Odznaką Zasłużony dla Łowiectwa Radomskiego, tym samym wyróżnieniem udekorowany został kol. Zygmunt Dębniak. Prezes koła wręczył zaproszonym gościom i kolegom pamiątkowy znaczek oraz monografię koła. Biesiada myśliwska odbyła się u naszej koleżanki Iwony Barańskiej w Domu Bankietowym " Milenium"  w Kaleniu. Zarząd Koła serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w organizację uroczustości oraz  Młodzieżowej Orkiestrze przy OSP w Nowym Mieście n. Pilicą.

                                                                                                             

                    

                    

                   

                                           

                                                                              

     

    zdjęcia Zbigniew Adamski

                                                                                               

                                                                                              

            

              16 sierpnia br. otworzyliśmy sezon polowaniem na kaczki. Wynik nie ważny - ważne , że było miło.

                

  W oczekiwaniu na  pogodę humor pomimo wszysko dopisuje.

               

       Wielkie skupienia przed pierwszym polowaniem w życiu. Zdjęcie z  lewej Honorata z Jakubem, z prawej Iwona z tatą.

                     zdjęcia  Zbigniew  Adamski

Kol. Jerzy  dzisiejszy "Król Polowania" na stanowisku                                 

     Drużyna  Wojskowego Koła Łowieckiego nr 510 "BATALION" w Grójcu w składzie Aleksandra Jasiorowska, Łukasz Stefan i Mariusz Dąbrowski w dniu 15 maja 2014 roku wywalczyła 3 miejsce  w klasie POWSZECHNEJ NA OKRĘGOWYCH ZAWODACH POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO W WIELOBOJU MYŚLIWSKIM  z wynikiem 128/1500 pkt. Jesteśmy z Was dumni.

                     

 

25.05.2014 roku na strzelnicy myśliwskiej ZO PZŁ w Radomiu odbyło się coroczne szkolenie myśliwych z WKŁ nr 510 BATALION w Grójcu. Od prawej kierownik strzelnicy kol. Darek.

                                                                                                                                                                                                                                                                           

  W tym samym dniu ujrzeliśmy pierwszego rogacza  strzlonego w tym sezonie przez kolegę Sławka.

               

W dniu dzisiejszym tj. 10 maja 2014 roku zebrali się myśliwi z naszego Koła na dorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków WKŁ nr 510 BATALION. Dominującym tematem były sprawy związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, współpracy ze szkołami. Głównym tematem jednak były przygotowania do obchodów 40 rocznicy powstania Koła. Fotografie w zakładce: Galeria.

                               

                                  Waliska 10 maja 2014 r.

         22 grudnia  odbyło się tradycyjne polowanie Wigilijne . W tym dniu zorganizowaliśmy 4 mioty.Szefową naganki była nasza stażystka i solinizantka tego dnia Honorata. Upolowaliśmy pięć zajęcy i jedną kaczkę. Przy ognisku przełamaliśmy się opłatkiem a życzenia świąteczne złożył Prezes kol. Sośniak. Fotografie w zakładce Galeria.

                      Miło mi jest powiadomić kolegów, że Wojskowe Koło Łowieckie nr 510 " BATALION" w Grójcu uchwałą Kapituły Odznaczeń Łowieckich z dnia 04 września 2013 roku zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, ponadto tym samym Medalem  uhonorowany został kol. Mieczysław Sośniak. Natomiast Srebrnym Medalem odznaczonym został kol. Zygmunt Dębniak a Medalem Brązowym kol. Włodzimkierz Dawidowicz. Sedeczne gratulacje dla odznaczonych.                                                 

                                  

          Wspólna fotografia po zakończeniu obra                                                                                 

  W sobotę 10 listopada 2012 roku obchodziliśmy uroczystości związane ze świętem patrona myśliwych św. Huberta. Rozpoczeliśmy uroczystą odprawą na terenie stannicy myśliwskiej. Po odprawie przeprowadzonej przez Prezesa Koła kol. Mieczysława Sośniaka i Łowczego kol. Janusza Markiewicza podzieleni na dwie grupy wyruszyliśmy do kniei. W tym uroczystym dniu Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Łowiectwa wyróżniony został kol. Adam Więcławek. Czterech kolegów  w obecności swoich opiekunów złożyło na ręce Prezesa uroczyste ślubowanie. Aktu ślubowania dopełnili:  kol. Marcin  Oczyński, Waldemar Tomiałowicz, Łukasz Stefan i Andrzej Melon. Czym darzył nas św. Hubert i bór zobacz w galerii.