Wojskowe Koło Łowieckie

Batalion

nr 510 w Grójcu

Newsletter

Dopisz się do naszej bazy mailingowej aby być na bieżąco z informacjami z naszego koła.


Odsłon 1878

Aktualności

 

                     

 

 

                    

                                                           

                  

                                                        

                                                                           WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

                                               WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 510 '' BATALION '' W GRÓJCU


                                                                    Nowa ambona na tzw. KWATERACH 09.09.2017 r              

                                                                                                              
                                                                                         

                                                                                                   Kaczki 2017                             

                                                           

     

         

                     

          

       

 W dniu 20 maja br. w naszym kole odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok gospodarczy 2016/2017. Zebranie otworzył Prezes Koła kol. MIeczysław Sośniak minutą ciszy koledzy uczcili pamięć kolegów  Adama Więcławka i Marka Witkowskiego, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. Następnie Zarząd Koła przestawił sprawozdanie ze swojej działalności. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Tomasz Pietrucha  zapoznał zebranych z protokółem Komisji. Na wniosek Komisji Rewizyjnej poszczególni członkowie Zarzadu Koła otrzymali absolutorium za działalność w minionym roku gospodarczym. W dyskusji przewijały sie tematy ochrony łowisk, bardziej intensywnego prowadzenia gospodarki łowieckiej, minimalizowania szkód łowieckich, zwiększenie nacisku na szkolenie strzeleckie członków koła. Dokonaliśmy też wyboru Skarbnika Koła, z funkcji tej zrezygnowała czsowo pełniąca te obowiązki kol. Aleksandra Jaskiorowska. Zebranie wybrało na tą funkcję kol. Roberta Stefana.

 

                                                                                        Stary i nowy Skarbnik

                                                          

                                       Aleksandra Jasiorowska                                                                  Robert Stefan         

    Relacja fotograficzna z zebrania : Kliknij w zakładkę GALERIA - więcej.

      ZARZĄD WKŁ nr 510 BATALION  INFORMUJE KOLEGÓW, ŻE W DNIU 20 MAJA 2017 ROKU O GODZINIE 10.00 ODBĘDZIE SIĘ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKOW KOŁA, ZE WZGLĘU NA  WYBORY SKARBNIKA KOŁA I WAŻNOŚĆ OMAWIANYCH SPRAW PROSIMY O OBOWIĄZMKOWE PRZYBYCIE.  MIEJSCE ZEBRANIA STANICA MYŚLIWSKA. DOKUMENTY W FORMIE PAPIEROWEJ OTRZYMAJĄ KOLEDZY POCZTĄ.

              Relacja fotograficzna z odbytego szkolenia strzeleckiego na strzelnicy ZO Radom w dniu 09.04.2017 roku kliknij w zakładkę" Galeria " i rozwiń Więcej. . W szkoleniu wzięło udział prawie 100 procent członków koła.


                                  

   Łowczy Koła informuje Kolegów, że w dniu 04.04.br odbyła sie wycena prawidłowości odstrzału jeleni byków. Odstrzelone przez kolegów byki zostały ocenione jako prawidłowe odstrzały. Najcięższym trofeum okazał się wieniec byka strzelonego przez Kolegę Sławomira Piatkowskiego - waga 6,35 kg, na drugiej pozycji jest wieniec byka strzelonego przez Kolegę Zbigniewa Jamroza - waga 5.35 kg a na trzecim miejscu wieniec kolegi Michała Markiewicza o wadze 4.45 kg.

 Zarząd WKŁ nr 510 BATALION w Grójcu informuje Kolegów, że w dniu 09.04.2017 roku o godz. 14.00 odbędzie się obowiązkowe szkolenie strzeleckie. MIejsce  szkolenia strzelnica myśliwska ZO Radom w Piastowie. Obecność kolegów obowiązkowa.Koledzy powinni posiadać komplet ważnych dokumentów. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  W sobotę 17 grudnia w naszym kole odbyło się tradycyjne polowanie Wigilijne. W tm dniu na zbiórkę stawiło sie 22 myśliwych. Polowanie prowadził kol. Jan Jasiorowski , mogliśmy polować na sarny, dziki, zajace i bażanty. Około gdziny trzynastej udaliśmy się na miejsce zbiórki do kolegi Dawida gdzie uczciliśmy upolowaną zwierzynę a kol. Prezes złóżył  życzenia świateczne łamiąc się  z kolegami opłatkiem. 

                        

 

                    


                              

                              

                                               

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 510 "BATALION" informuje, że wszelkich rozliczeń finanasowych należy dokonować na konto koła lub osobiście u kolegi Roberta Stefana Skarbnika Koła. Zobowiązania finansowe na rzecz Koła prosimy regulować na rachunek w:

 BS Grójec nr 46 9128 0002 2001 0012 0883 0001                                                                                

           Informacja dla Kolegów o wysokości składki rocznej na PZŁ na rok 2017 i tak :

  1. Skladka normalna została ustalona w wysokmości 357 zł ( 320 zl składka + 37 zł ubezpieczenie);

  2. Składka ulgowa 197 zł ( 160 zł + 37 zł ubezpieczenie).

Wpłat należy dokonać do końca listopada  br. na konto Koła z dopiskiem " składa PZŁ 2017" lub bezpośrednio u Skarbnika Koła                             

 Miło mi jest poinformować kolegów o sukcesie Koleżanki Aleksandry Jasiorowskiej jaki odniosała na III Mistrzostwach PZŁ DIAN  w Strzelaniach Myśliwskich w Toruniu w klasie mistrzowskiej zdobywając II MIEJSCE wynikiem 429 punktów. Gratulujemy.                                                         

                          

  Na polowaniu zbiorowym w dniu 06.12.br. Kol. Adam Więclawek upolował odyńca o wadze 125 kg. Jest to jak do tej pory rekord obwodu nr 491.

                                    

                                                    Pokot po polowaniu w dniu  25.10.2015 r.

Miło mi jest poinformować, że  kolega Janusz  Markiewicz Uchwałą Kapituły Odznaczeń Łowieckich z dnia 15 lipca 2015 roku został uhonorowany Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Serdeczne gratulacje i niech Ci Bór  Darzy.

  W dniu 9 maja br. w Batalionie odbyło się Walne Sprawozdawczo- Wyborcze Zgromadzenie Członków  Koła. Zgromadzenie rozpoczęło się dekoracją Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej Koleżąnki Aleksandry Jasiorowskiej i Kolegi Ryszarda Leweckiego. Z funkcji łowczego obwodu 491 zrezygnował kolega Dawid Łomża koledzy podziękowali Dawdowi za jego wieloletnią pracę gromkimi brawami.  Na jego miejsce zgromadzenie wybrało kolegę Jakuba Olaka. Zmiana nastąpiła też w składzie Komisjim Rewizyjnej. Pełny skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej w zakładce " Władze Koła". Odznaczonym i nowowybranym serdeczne gratulacje.

                                            

     Zarząd Koła informuje Koleżanki i Kolegów, że na podstawie uchwały nr 3 z dnia 21 stycznia 2015 roku i  par. 55 Statutu PZŁ  postanowił  zwołać w dniu 09.05.2015 roku o godz. 10.00 Walne  Zwyczajne Zgromadzenie Członków Koła ( Sprawozdawczo-Wyborcze). Misjsce Zgromadzenia Domek Myśliwski. Szczegółowy porządek zgromadzenia otrzymają koledzy w formie papierowej.  

Informuję Koleżanki i Kolegów, że obowiazkowy tyrening strzelecki dla członków koła odbędzie się w dniu 31 maja 2015 roku w godzinach od 14.00 do 18.00.  Zbiórka myśliwych o godzinie 13.30 na strzelnicy myśliwskiej w Piastowie koło Radomia. Obecność członków koła obowiazkowa.                                                                                                                                                                                                                                                                  

21 grudnia br. jak co roku odbyło się tradycyjne polowanie wigiline, pokot mały ale nie o to chodziło. Przy ognisku zgromadziło się dwunastu kolegów. Był bigos, pierożki oraz barszczyk. Opowieściom nie było końca.

           

Na zdjęciu nasi pomocnicy Bastin i Baron,                                                     Pierwszy "kot" Marcina
polowała z nami też Fiona, Mira i Burbon

           

    W drodze na stanowiska                                                                         Życzenia od Prezesa

   

                    Kol. Robert w swoim żywiole

 Miło mi jest poinformować Kolegów, że Kapituła Odznaczeń Łowieckich w dniu 21.10.2014 roku nadała Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej Koleżance Aleksandrze Jasiorowskiej i Koledze Ryszardowi Lewckiemu. Serdeczne Gratulacje
                

   18 października br. na terenie obwodu łowieckiego nr 548 dzierżawionego przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 510 BATALION w Grójcu odbył się Regionalny Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców. Organizatorem konkursu był ZO PZŁ w Radomiu. Część logistyczną zabezpieczali członkowie naszego Koła a wśród nich kol. Aleksandra Jasiorowska, Jakub Olak , Zygmunt Dębniak oraz wielu innych kolegów. Na fotografii uczestnicy Konkursu,

                                                                                  

                            Pokot po polowaniu 15.11.br. na terenie obwodu nr 491.          

      11 października 2014 roku myśliwi z Wojskowego Koła Łowieckiego nr 510 "BATALION" w Grójcu ochodzili 40 rocznicę powstania koła w przepięknej scenerii obwodu położonego na terenie gminy Nowe Miasto. Honorowymi naszymi gośćmi byli koledzy z kół grójeckich wraz z pocztami sztandarowymi,nasi sąsiedzi z Koła Łowieckiego Trop w Białobrzegach, oraz koledzy ze Stowarzyszenia Przyrodniczo Łowieckiego " MODRZEWINA". Władze samorządowe reprezentowała Pani Burmistrz Nowego Miasta n. Pilicą Barbara Gąsiorowska, Polski Zwiazek Łowiecki  członek ORŁ PZŁ w Radomiu kol. Adam Pastuszka ,Przewodniczący ZO PZŁ w Radomiu kol. Wojciech Szymański, adminstrację Lasów Państwowych reprezętowali  Leśnicy Agnieszka Pacholik i Jerzy Górski. Uroczystość rozpoczęła mszą święta celebrowaną przez proboszcza parafii Klwów księdza Stanisława Pudzianowskiego na tle XVI wiecznego kościółka w Walisce. Po mszy świętej w towarzystwie Młodzieżowej Orkiestry  OSP z Nowego Miasta udaliśmy się do naszej osady. Tutaj w drugiej części uroczystości odbyła się dekoracja sztandaru WKŁ nr 510 "BATALION" Odznaką Zasłużony dla Łowiectwa Radomskiego, tym samym wyróżnieniem udekorowany został kol. Zygmunt Dębniak. Prezes koła wręczył zaproszonym gościom i kolegom pamiątkowy znaczek oraz monografię koła. Biesiada myśliwska odbyła się u naszej koleżanki Iwony Barańskiej w Domu Bankietowym " Milenium"  w Kaleniu. Zarząd Koła serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w organizację uroczustości oraz  Młodzieżowej Orkiestrze przy OSP w Nowym Mieście n. Pilicą.

                                                                                                             

                    

                    

                   

                                           

                                                                              

     

                                                                                               

                                                                                              

            

              16 sierpnia br. otworzyliśmy sezon polowaniem na kaczki. Wynik nie ważny - ważne , że było miło.

                

  W oczekiwaniu na  pogodę humor pomimo wszysko dopisuje.

               

       Wielkie skupienia przed pierwszym polowaniem w życiu. Zdjęcie z  lewej Honorata z Jakubem, z prawej Iwona z tatą.

                    

Kol. Jerzy  dzisiejszy "Król Polowania" na stanowisku                                 

     Drużyna  Wojskowego Koła Łowieckiego nr 510 "BATALION" w Grójcu w składzie Aleksandra Jasiorowska, Łukasz Stefan i Mariusz Dąbrowski w dniu 15 maja 2014 roku wywalczyła 3 miejsce  w klasie POWSZECHNEJ NA OKRĘGOWYCH ZAWODACH POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO W WIELOBOJU MYŚLIWSKIM  z wynikiem 128/1500 pkt. Jesteśmy z Was dumni.

                     

 

25.05.2014 roku na strzelnicy myśliwskiej ZO PZŁ w Radomiu odbyło się coroczne szkolenie myśliwych z WKŁ nr 510 BATALION w Grójcu. Od prawej kierownik strzelnicy kol. Darek.

                                                                                                                                                                                                                                                                           

  W tym samym dniu ujrzeliśmy pierwszego rogacza  strzlonego w tym sezonie przez kolegę Sławka.

               

W dniu dzisiejszym tj. 10 maja 2014 roku zebrali się myśliwi z naszego Koła na dorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków WKŁ nr 510 BATALION. Dominującym tematem były sprawy związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, współpracy ze szkołami. Głównym tematem jednak były przygotowania do obchodów 40 rocznicy powstania Koła. Fotografie w zakładce: Galeria.

                               

                                  Waliska 10 maja 2014 r.

         22 grudnia  odbyło się tradycyjne polowanie Wigilijne . W tym dniu zorganizowaliśmy 4 mioty.Szefową naganki była nasza stażystka i solinizantka tego dnia Honorata. Upolowaliśmy pięć zajęcy i jedną kaczkę. Przy ognisku przełamaliśmy się opłatkiem a życzenia świąteczne złożył Prezes kol. Sośniak. Fotografie w zakładce Galeria.

                      Miło mi jest powiadomić kolegów, że Wojskowe Koło Łowieckie nr 510 " BATALION" w Grójcu uchwałą Kapituły Odznaczeń Łowieckich z dnia 04 września 2013 roku zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, ponadto tym samym Medalem  uhonorowany został kol. Mieczysław Sośniak. Natomiast Srebrnym Medalem odznaczonym został kol. Zygmunt Dębniak a Medalem Brązowym kol. Włodzimkierz Dawidowicz. Sedeczne gratulacje dla odznaczonych.                                                 

                                  

          Wspólna fotografia po zakończeniu obra                                                                                 

  W sobotę 10 listopada 2012 roku obchodziliśmy uroczystości związane ze świętem patrona myśliwych św. Huberta. Rozpoczeliśmy uroczystą odprawą na terenie stannicy myśliwskiej. Po odprawie przeprowadzonej przez Prezesa Koła kol. Mieczysława Sośniaka i Łowczego kol. Janusza Markiewicza podzieleni na dwie grupy wyruszyliśmy do kniei. W tym uroczystym dniu Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Łowiectwa wyróżniony został kol. Adam Więcławek. Czterech kolegów  w obecności swoich opiekunów złożyło na ręce Prezesa uroczyste ślubowanie. Aktu ślubowania dopełnili:  kol. Marcin  Oczyński, Waldemar Tomiałowicz, Łukasz Stefan i Andrzej Melon. Czym darzył nas św. Hubert i bór zobacz w galerii.